INSERT INTO table_counter ( tm, ip,nation,browser,fromto,device,osdetail,website,os) VALUES ( '1664742621', '3.238.199.4','','Other','','Computer','Other','','Other') TỦ CHỮA CHÁY TOMOKEN KT 500X600X180 - PHÒNG CHÁY PHÁT ĐẠT

TỦ CHỮA CHÁY TOMOKEN KT 500X600X180

TỦ CHỮA CHÁY TOMOKEN KT 500X600X180

Tủ có kích thước D500x600x180 tôn 0.5mm sơn tĩnh điện màu đỏ. - Tủ có thể chứa 2 bộ vòi - lăng hoặc 3 bình cứu hỏa loại 4kg.

 

Sản phẩm cùng loại