INSERT INTO table_counter ( tm, ip,nation,browser,fromto,device,osdetail,website,os) VALUES ( '1664736682', '3.238.199.4','','Other','','Computer','Other','','Other') TỦ CHỮA CHÁY ÂM TƯỜNG TOMOKEN KT 1200X800X200 - PHÒNG CHÁY PHÁT ĐẠT

TỦ CHỮA CHÁY ÂM TƯỜNG TOMOKEN KT 1200X800X200

TỦ CHỮA CHÁY ÂM TƯỜNG TOMOKEN KT 1200X800X200

- Tủ chữa cháy âm tường dành cho các dự án chung cư cao tầng.KT 1200x800x200 tole 1.2mm
chứa được 1 bộ vòi - lăng cùng 4 bình chữa cháy ABC 4kg.
Chúng tôi nhận sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng.

 

 

Sản phẩm cùng loại