INSERT INTO table_counter ( tm, ip,nation,browser,fromto,device,osdetail,website,os) VALUES ( '1660633754', '18.208.126.232','','Other','','Computer','Other','','Other') Tổ hợp các thiết bị báo cháy Chungmei CM-PBL - PHÒNG CHÁY PHÁT ĐẠT

Tổ hợp các thiết bị báo cháy Chungmei CM-PBL

Tổ hợp các thiết bị báo cháy Chungmei CM-PBL

Tổ hợp các thiết bị báo cháy Chungmei CM-PBL là một hộp được làm bằng thép, trong đó có đèn chỉ thị, chuông báo động và hướng dẫn sử dụng báo cháy. Để phù hợp với các yêu cầu cài đặt, cả hai loại lắp đặt bề mặt và lắp hốc đều được chú trọng phát triển.

Tổ hợp các thiết bị báo cháy ChungmeiCM-PBL có thể được cài đặt thẳng hàng hoặc nằm ngang. Phản ứng nhanh khi tìm thấy tín hiệu cháy, tín hiệu sẽ được truyền ngay cho thiết bị đầu cuối thu lửa. Đồng thời, chuông báo cháy sẽ reo và đèn chỉ thị cũng sẽ được sáng nhấp nháy để đưa ra một cảnh báo.

 

Tổ hợp các thiết bị báo cháy Chungmei CM-PBL

Tổ hợp các thiết bị báo cháy Chungmei CM-PBL

Thông số kỹ thuật của các thiết bị báo cháy Chungmei CM-PBL

 

Thông số kỹ thuật của tổ hợp các thiết bị báo cháy Chungmei CM-PBL

Thông số kỹ thuật của tổ hợp các thiết bị báo cháy Chungmei CM-PBL

Bản vẽ kỹ thuật của các thiết bị báo cháy Chungmei CM-PBL

 

Bản vẽ kỹ thuật của các thiết bị báo cháy Chungmei CM-PBL

Bản vẽ kỹ thuật của các thiết bị báo cháy Chungmei CM-PBL-1


 

Bản vẽ kỹ thuật của các thiết bị báo cháy Chungmei CM-PBL-2

Bản vẽ kỹ thuật của các thiết bị báo cháy Chungmei CM-PBL-2

Sản phẩm cùng loại