BỘ TRỘN FOAM (EJECTOR ĐƯỜNG ỐNG CỐ ĐỊNH)

BỘ TRỘN FOAM (EJECTOR ĐƯỜNG ỐNG CỐ ĐỊNH)

 • - Chiều cao: 4cm (D65), 37cm (D114)

  - Áp suất làm việc: kg

  - Chất liệu: gang - VN SX

  -Đường hút foam:
  + D65: D21
  D90 & D114: D25
  D150: D42

  Trọng lượng: 

  D65, 36cm, 8,5kg

  D90 – 13,05kg

  D114 - 13,45kg